STICHTING ANDRÁSSY - STICHTING ANDRÁSSY
STICHTING ANDRÁSSY

De Stichting Andrássy richt zich op Hongaarse tehuisjongeren die moeten beginnen met het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Dat doet Andrássy op diverse manieren.

De stichting wil samen met haar brede netwerk projecten opzetten voor deze Hongaarse jongeren. Andrássy bevindt zich op het snijvlak van handel, politiek en onderwijs. Op die manier is de stichting in staat signalen om te zetten in acties en netwerken aan elkaar te koppelen. En dat alles met één doel: een betere toekomst voor de jongeren.

Andrássy ondersteunt en faciliteert projecten die deze jongeren een toekomst bieden. In de eerste plaats om de jongeren kans te geven op een zelfstandig leven op te bouwen. Maar ook om op bestuurlijk niveau aandacht en oplossingen te vragen voor deze situatie.

Wij onderhouden direct contact met verschillende kindertehuizen, jongerenorganisaties en hulpcentra in Hongarije.

Om nog betere resultaten te boeken, is het belangrijk dat het initiatief tot en de uitvoering van projecten in eerste instantie in Hongarije zelf liggen. Wij geven daarbij advies en ondersteuning en volgen de voortgang en realisatie van de projecten op afstand.