STICHTING ANDRÁSSY - Oktober 2014
Oktober 2014

Bakkeveen, Oktober 2014

Beste donateurs en vrienden van Stichting Andrassy,

In deze nieuwsbrief vind u een verslag van het zomerkamp dat Stichting Andrássy uit Bakkeveen afgelopen zomer met haar Hongaarse zuster Stichting KUL georganiseerd heeft voor Hongaarse tehuisjongen. Dit kamp, een fietsreparatiekamp, heeft plaatsgevonden van 22 tot en met 28 juni 2014 en er hebben 27 jongeren en 12 vrijwilligers aan deelgenomen.

VERSLAG

Op zaterdag 21 juni vertrekken we vanuit Bakkeveen met een bestelbusje vol met 2e hands kleding, waaronder veel voetbalkleding van een voetbalclub uit Drachten, en een vrachtwagen met 49 oude fietsen naar Kesthely, Hongarije, voor een fietsreparatiekamp met tehuisjongeren. Veel dank aan u als donateur; uw geld, oude fiets(en) en/of ingebracht gereedschap waren de basis voor een succesvol educatief zomerkamp.

Het is een jubileum jaar: al 10 jaar ondersteunt Stichting Andrassy uit Bakkeveen de Hongaarse vrijwilligers organisatie ”KUL” (spreek uit koel) met het organiseren van educatieve weekenden en zomerkampen. Op zondagochtend komen we in Kesthely aan, een plaats aan de zuidpunt van het Balatonmeer. Met hulp van de Hongaarse vrijwilligers (jonge, enthousiaste mensen) worden alle fietsen uitgeladen. We slapen in een groot, oud vakantie huis, vijf minuten lopen van het Balaton meer.

Later op de dag komen er 27 jongeren (23 jongens en 4 meisjes) aan. Ze komen allen uit tehuizen uit Oost-Hongarije en hebben de leeftijd tussen de 14 en 19 jaar. Ze vinden het best spannend; (voor de eerste keer) ver reizen met de trein en niet precies weten wat er deze week te gebeuren staat.

Elke ochtend is er om 7.30 uur staf-overleg. De vrijwilligers komen bij elkaar en de dag wordt doorgenomen. Om 8.00 uur is het ontbijt en alle jongeren zitten altijd keurig aan tafel. Na het ontbijt zijn er gespreksgroepen over allerlei thema’s en vanaf 11.00 uur wordt er in groepjes aan de fietsen gesleuteld. Miente Pera heeft zijn handen vol aan de begeleiding van de kinderen. Hij doet het geweldig en de jongeren zijn blij met hem. Hij is rustig en heeft kennis van zaken. Er wordt flink gesleuteld om van de verschillende fietsen weer één mooie fiets te maken.

We gaan ook met de jongeren naar het Balaton meer, ongeveer vijf minuten lopen van het kamphuis. Niemand blijkt te kunnen zwemmen. Eigenlijk willen ze dat graag leren en verschillende jongeren proberen de Nederlanders na te doen. Op dinsdag komt de politie uitleg geven over het gebruik van de fiets in het verkeer. Ongeveer 90 procent van de jongeren was daarvoor al op een andere manier in aanraking gekomen met de politie. Ze waren daarom even bang toen de mannen in uniform binnen kwamen. Deze keer was de politie hun vriend en voor een aantal jongeren was dat een aparte gewaarwording

Op woensdag zijn er al veel fietsen klaar. We maken met een groepje jongeren een eerste tocht door de stad. Erg leuk en spannend. Ze zwalken behoorlijk en kennen de verkeersregels nauwelijks. Het is echt oefenen met het verkeer. Niemand van de jongeren heeft een eigen fiets bij zijn of haar tehuis. Een van de jongens kon nog niet fietsen. Hij heeft elke dag fanatiek getraind zodat hij op donderdag mee zou kunnen met geplande fietstocht.

Woensdag is ook de lootjesdag voor de fietsen. Dit hield in dat de jongeren om de beurt een lootjetrokken waar een naam op geschreven stond. Degene die getrokken werd mocht voor zichzelf een gerepareerde een fiets uitzoeken met hulp van Miente en Johan. Er waren veel verschillende soorten fietsen: mountainbikes, damesfietsen, herenfietsen, redelijk oude, mooi gekleurde etc. Elke jongere is op de foto gegaan met zijn of haar fiets. De fiets blijft eigendom van de stichting Kul, dat wil zeggen dat de kinderen de fiets in bruikleen hebben. De leiding van het tehuis heeft daarover een brief ontvangen. Veel jongeren zijn namelijk bang dat als zij de fiets in bezit zouden krijgen de leiding deze fiets van ze zal afnemen.

Op donderdag maken we een fietstocht langs het Balatonmeer naar Szigliget. We fietsen in groepjes van 5 jongeren met 2 begeleiders. Het is prachtig weer en genieten voor iedereen. Iedereen heeft een wit voetbalbroekje en voetbalshirt aan, gesponsord door de Drachtster Boys. Hier zijn de jongeren reuze blij mee. Sommige fietsen zelfs de 40 km met de tevens gesponsorde beenbeschermers. Dit is een grappig gezicht. Onderweg in de pauzes worden er potjes voetbal gespeeld.

Op vrijdag worden alle fietsen in de vrachtauto geladen en gaan de fietsen op weg naar de kindertehuizen in Oost Hongarije. Dit is een flinke onderneming aangezien de jongeren uit verschillende tehuizen komen. Op zaterdag gaan de jongeren weer huiswaarts, een klein deel van hen gaat met busjes en de rest gaat met de trein.

Ze hebben een heerlijke week achter de rug. In de evaluatie kwam naar voren dat ze heel blij waren met hoe de Nederlanders en de vrijwilligers met hun in contact stonden. Ze zijn namelijk gewend dat ze normaliter genegeerd worden. Daarom is de collectieve wens ook om volgend jaar weer met elkaar te fietsen, te leren zwemmen en om een beetje Engels te leren.

Kortom, wij hebben iets om voor volgend jaar weer voor te gaan.

We willen graag iedereen bedanken die direct of indirect heeft bijgedragen aan het succes van dit vakantiekamp.

Over de Stichting:

Stichting Andrassy zet zich in om kinderen uit Hongaarse kindertehuizen te ondersteunen op hun weg naar deelname aan de maatschappij. Zij werkt daarbij nauw samen met haar Hongaarse zuster organisatie Stichting Kul. Samen organiseren zij zomerkampen en diverse educatieve projecten voor deze jongerengroep. Mede door uw ondersteuning zijn wij in staat om een bijdrage aan deze diverse activiteiten van Stichting KUL te leveren. U kunt ons natuurlijk ook structureel steunen door donateur te worden en elke maand, kwartaal half of heel jaar een klein vast bedrag naar ons over te maken.

Stichting Andrassy is een ANBI erkende stichting, waardoor u belastingvrij geld aan Stichting Andrassy kunt schenken.

Met een hartelijke groet,

Annemarie Bongers.en Josien Meulenhoff