STICHTING ANDRÁSSY - het team
het team

Het Andrássy team bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het tot standkomen van verschillende projecten voor Hongaarse tehuisjongeren
 
Annemarie Bongers Voorzitter
Roelie Dijk     Penningmeester
Josien Meulenhof Secretaris

Vrijwilligers: Fred Hoogenboom
Lucas Olthof
Geert Louwes
Rienk Dijkstra
Miente Pera
Riet en Johan Selten
Jan Doeksen